Sarıgöl Kapalı Otopark ve Pazaryerindeki Kalan Dükkanlar Tekrar İhaleye Çıkıyor 22.05.2018

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Sarıgöl’de yapımını tamamladığı Kapalı Otopark ve Pazaryeri içerisinde yer alan 5 işyeri MANULAŞ tarafından açık teklif usulüyle 3 yıl süreli olarak kiraya verilecek.

İlimiz Manisa Sarıgöl İlçesi Ayan Mah. Şehit Mustafa Karınca Cad. No:2 adresinde mevcut tapuda 6733 parselde kayıtlı otopark ve pazar yerinin içerisindeki iş yerleri; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci Maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile 3 (Üç) yıl süreli olarak 04/06/2018  Tarihinde ihale yoluyla kiraya verilecek olup, İş yeri ve İhale bilgileri alt tabloda ve maddelerde belirtilmektedir.

1-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için

 1. Yazılı müracaat dilekçesi.
 2. Tebligata esas Kanuni ikametgâh belgesi.
 3. Vatandaşlık numarası ile birlikte Nüfus Hürriyeti cüzdan örneği veya nüfus kayıt örneği.
 4. Manulaş A.Ş. hesabına (Ziraat Bankası TR310001001938787057415001) yâda Manulaş A.Ş. hizmet binasına nakit olarak yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat bedeli veya aynı miktarda geçici teminat mektubu.
 5. Noter tasdikli imza sirküleri.
 6. İdari Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği.
 7. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname.
 8. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
 9. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 10. Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Sarıgöl Belediyesi’ne Borcu olmadığını gösterir belge.

2-Şirket veya Ortak girişim olması halinde ihaleye iştirak edebilmeleri için;

 1. Yazılı müracaat dilekçesi.
 2. Yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri.
 3. İstekliler adına vekâletten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri.
 4. Manulaş A.Ş. hesabına (Ziraat Bankası TR310001001938787057415001) yâda Manulaş A.Ş. hizmet binasına nakit olarak yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat bedeli veya aynı miktarda geçici teminat mektubu.
 5. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
 6. Ticaret Sicil Gazetesinin sureti.
 7. Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortaklık beyannamesi ile bentlerde yer alan belgelerin, her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.
 8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname
 9. İdari Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği
 1. Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Sarıgöl Belediyesi’ne Borcu olmadığını gösterir belge.

3- İdari Şartname mesai saatleri içerisinde Manulaş  A.Ş. Hizmet binasından ve MBŞB Sarıgöl Koordinatörlüğü'nden temin edilebilir veya  incelenebilir. (Manulaş A.Ş. Merkez Efendi Mh. Mimar Sinan Bul.No:127 Yunusemre/Manisa) (MBŞB Sarıgöl Koordinatörlüğü Cumhuriyet Mh. Alaşehir Cd. No:1 Sarıgöl Belediyesi zemin kat Sarıgöl/Manisa)

4- Telefon, Telgraf, Posta, Mail ve faksla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5- Taliplilerin ihale günü saat 10:30'da istenilen tüm belgeler ile birlikte İhalenin yapılacağı adreste  hazır bulunmaları gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

 

Sarıgöl Otopark ve Pazaryeri içerisinde bulunan 5 adet işyeri idari şartname için tıklayınız.

 

SIRA NO

NUMARATAJ

DÜKKAN NO

MAHAL İSMİ

MUHAMMEN  BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

58/A

Z18

ÇAY OCAĞI / KAHVEHANE

 19.06 m²  5.000,00 TL  5.400,00 TL

11:00

2

2/E

Z03

DÜKKAN

 23.82 m² 750.00 TL  810.00 TL 

11:05

3

2/D

Z04

DÜKKAN

19.23 m²  750.00 TL  810.00 TL 

11:10

4

2/C

Z05

DÜKKAN

19.23 m²  750.00 TL  810.00 TL 

11:15

      5

58/C

Z16

DÜKKAN

26.88 m²  1.350,00 TL  1.458,00 TL 

11:20

 

İhale Yeri

Cumhuriyet Mh. Alaşehir Cd. No:1 Sarıgöl Belediyesi Toplantı Salonu Sarıgöl/MANİSA