SALİHLİ OTOPARK VE PAZARYERİ DÜKKAN İHALESİ 03.01.2019

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Salihli’de yapımı tamamladığı otopark ve pazaryeri içerisinde yer alan 22 işyeri MANULAŞ tarafından açık teklif usulüyle 3 yıllığına kiraya verilecek.

14.08.2018 tarih ve 513 sayılı Meclis kararı ile 5 yıl olarak Manulaş A.Ş.’ne tahsis edilen yer 3 yıllığına kiraya verilecektir. 17 Ocak tarihinde yapılacak olan ihale ilgili katılım şartları şöyle.

1-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için

 1. Yazılı müracaat dilekçesi.
 2. Tebligata esas Kanuni ikametgâh belgesi.
 3. Vatandaşlık numarası ile birlikte Nüfus Hürriyeti cüzdan örneği veya nüfus kayıt örneği.
 4. Manulaş A.Ş. hesabına (Ziraat Bankası TR310001001938787057415001) yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat bedeli veya aynı miktarda süresiz teminat mektubu.
 5. Noter tasdikli imza sirküleri.
 6. İdari Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği.
 7. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname.
 8. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
 9. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 10. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Salihli Belediyesi’ne Borcu olmadığını gösterir belge.

 

2-Şirket veya Ortak girişim olması halinde ihaleye iştirak edebilmeleri için;

 1. Yazılı müracaat dilekçesi.
 2. Yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri.
 3. İstekliler adına vekâletten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri.
 4. Manulaş A.Ş. hesabına (Ziraat Bankası TR310001001938787057415001) yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat bedeli veya aynı miktarda süresiz teminat mektubu.
 5. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
 6. Ticaret Sicil Gazetesinin sureti.
 7. Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortaklık beyannamesi ile bentlerde yer alan belgelerin, her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.
 8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname
 9. İdari Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği
 1. Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Salihli Belediyesi’ne Borcu olmadığını gösterir belge.

3- İdari Şartname mesai saatleri içerisinde Manulaş  A.Ş. Hizmet binasından . (Manulaş A.Ş. Merkez Efendi Mh. Mimar Sinan Bul.No:127 Yunusemre/Manisa)  ve MBŞB Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'nden (Mithatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:36 Salihli/Manisa ) temin edilebilir ve  incelenebilir. Ayrıca www.manulas.com.tr adresinden de incelenebilir.

4- Telefon, Telgraf, Posta, Mail ve faksla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5- Artırımlar 50.00-TL bedel üzerinden yapılacaktır.

6- Taliplilerin ihale günü saat 09:30'da  istenilen tüm belgeler ile birlikte İhalenin yapılacağı adreste  hazır bulunmaları gerekmektedir.İLAN OLUNUR.

 

İdari Şartname ile ilgili Detaylı Bilgi için Tıklayınız.

SIRA NO

MAHAL NO

MAHAL ADI

ALAN

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Z01

BÜFE

10.17 M²
 

900,00 TL

972,00 TL

10:00

2

Z02

AMBALAJCI

10.17 M² 

900,00 TL

972,00 TL

10:05

3

Z03

ZÜCACİYE - HEDİYELİK EŞYA

9.74 M² 

900,00 TL

972,00 TL

10:10

4

Z04

ZÜCACİYE - HEDİYELİK EŞYA

10.35 M² 

900,00 TL

972,00 TL

10:15

5

Z05

ZÜCACİYE - HEDİYELİK EŞYA

10.35 M² 

900,00 TL

972,00 TL

10:20

6

Z06

ZÜCACİYE - HEDİYELİK EŞYA

9.74 M²

900,00 TL

972,00 TL

10:25

7

Z07

BERBER

10.17 M²  

900,00 TL

972,00 TL

10:30

8

Z08

AMBALAJCI

 10.17 M²

900,00 TL

972,00 TL

10:35

9

Z09

TAVUKÇU

10.17 M² 

900,00 TL

972,00 TL

10:40

10

Z10

TAVUKÇU

10.17 M² 

900,00 TL

972,00 TL

10:45

11

Z11

BÜFE

9.60 M² 

900,00 TL

972,00 TL

10:50

12

Z12

BÜFE

10.17 M² 

900,00 TL

972,00 TL

10:55

13

Z13

ÇİĞ KÖFTE  - GÖZLEMECİ

10.17 M² 

900,00 TL

972,00 TL

11:00

14

Z14

ŞARKÜTERİ - PEYNİRCİ

9.74 M² 

900,00 TL

972,00 TL

11:05

15

Z15

ŞARKÜTERİ - PEYNİRCİ

 10.35 M²

900,00 TL

972,00 TL

11:10

16

Z16

ŞARKÜTERİ - PEYNİRCİ

10.35 M² 

900,00 TL

972,00 TL

11:15

17

Z17

BALIKÇI

9.74 M² 

900,00 TL

972,00 TL

11:20

18

Z18

BALIKÇI

10.17 M² 

900,00 TL

972,00 TL

11:25

19

Z19

BALIKÇI

10.17 M² 

900,00 TL

972,00 TL

11:30

20

Z20

TAVUKÇU

10.17 M² 

900,00 TL

972,00 TL

11:35

21

Z21

ÇAY OCAĞI

12.00 M² 

950,00 TL

 1.026,00 TL

11:40

22

Z23

ÇAY OCAĞI

14.34 M² 

950,00 TL

1.026,00 TL 

11:45

 

İhale Yeri

Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Gençlik Merkezi

Mithatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:36 Konferans Salonu Salihli/Manisa