SALİHLİ BEDESTEN VE PAZARYERİ İÇERİSİNDEKİ İŞYERLERİNİN İHALESİ 08.03.2019

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Salihli’de yapımı tamamladığı bedesten ve pazaryeri içerisinde yer alan 47 işyeri MANULAŞ tarafından açık teklif usulüyle 3 yıllığına kiraya verilecektir.

14.08.2019 tarih ve 513 sayılı Meclis Kararı ile 5 yıl olarak Manulaş A.Ş.’ne tahsis edilen yer 3 yıllığına kiraya verilecektir. 25 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ihale ilgili katılım şartları şöyledir.

1-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için

 1. Yazılı müracaat dilekçesi.
 2. Tebligata esas Kanuni ikametgâh belgesi.
 3. Vatandaşlık numarası ile birlikte Nüfus Hürriyeti cüzdan örneği veya nüfus kayıt örneği.
 4. Manulaş A.Ş. hesabına (Ziraat Bankası TR310001001938787057415001) yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat bedeli veya aynı miktarda süresiz teminat mektubu.
 5. Noter tasdikli imza sirküleri.
 6. İdari Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği.
 7. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname.
 8. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
 9. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 10. Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Salihli Belediyesi’ne Borcu olmadığını gösterir belge.

2-Şirket veya Ortak girişim olması halinde ihaleye iştirak edebilmeleri için;

 1. Yazılı müracaat dilekçesi.
 2. Yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri.
 3. İstekliler adına vekâletten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri.
 4. Manulaş A.Ş. hesabına (Ziraat Bankası TR310001001938787057415001) yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat bedeli veya aynı miktarda süresiz teminat mektubu.
 5. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
 6. Ticaret Sicil Gazetesinin sureti.
 7. Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortaklık beyannamesi ile bentlerde yer alan belgelerin, her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.
 8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname
 9. İdari Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği
 1. Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Salihli Belediyesi’ne Borcu olmadığını gösterir belge.

3- İdari Şartname mesai saatleri içerisinde Manulaş  A.Ş. Hizmet binasından ve MBŞB Salihli Koordinatörlüğü'nden temin edilebilir veya  incelenebilir. (Manulaş A.Ş Ahmet Bedevi Mahallesi 581 Sokak No:1/1 Şehzadeler/MANİSA )

4- İki katlı dükkanlar; bakkaliye, restoran, büfe, tamirhane gibi muhteviyatlarda kiraya verilmeyecektir

5- Telefon, Telgraf, Posta, Mail ve faksla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6- Artırımlar 50.00-TL bedel üzerinden yapılacaktır.

7- Taliplilerin ihale günü saat 09:30'da istenilen tüm belgeler ile birlikte İhalenin yapılacağı adreste  hazır bulunmaları gerekmektedir.İLAN OLUNUR

 

İdari Şartname ile ilgili Detaylı Bilgi için Tıklayınız.

 Bedestende bulunan işyerleri ;

SIRA NO

MAHAL NO

MAHAL ADI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Z01

DÜKKAN

 43.93 M²  1.450,00 TL  1.566,00 TL

10:00

2

Z02

DÜKKAN

43.33 M²  1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:02

3

Z03

DÜKKAN

44.6 M²  1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:04

4

Z04

DÜKKAN

43.97 M²  1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:06

5

Z05

DÜKKAN

43.97 M²  1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:08

6

Z06

DÜKKAN

 43.97 M²  1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:10

7

Z07

DÜKKAN

 43.97 M²  1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:12

8

Z08

DÜKKAN

 47.16 M² 1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:14

9

Z15

DÜKKAN

 43.97 M² 1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:16

10

Z16

DÜKKAN

 43.97 M² 1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:18

11

Z17

DÜKKAN

 43.97 M² 1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:20

12

Z18

DÜKKAN

 41.40 M² 1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:22

13

Z19

DÜKKAN

 43.97 M² 1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:24

14

Z20

DÜKKAN

 46.53 M² 1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:26

15

Z21

DÜKKAN

 43.96 M² 1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:28

16

Z22

DÜKKAN

 45.24 M² 1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:30

17

Z23

DÜKKAN

 43.96 M² 1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:32

18

Z24

DÜKKAN

 43.96 M² 1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:34

19

Z25

DÜKKAN

 43.96 M² 1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:36

20

Z26

DÜKKAN

 43.96 M² 1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:38

21

Z30

DÜKKAN

 43.96 M² 1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:40

22

Z31

DÜKKAN

 43.96 M² 1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:42

23

Z36

DÜKKAN

 43.33 M² 1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:44

24

Z37

DÜKKAN

 44.60 M² 1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:46

25

Z38

DÜKKAN

 44.60 M² 1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:48

26

Z39

DÜKKAN

 44.60 M² 1.450,00 TL  1.566,00 TL 

10:50

27

Z40

DÜKKAN

 46.52 M²  1.450,00 TL 1.566,00 TL 

10:52

 

Pazaryerinde bulunan işyerleri;

SIRA NO

MAHAL NO

MAHAL ADI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Z02

DÜKKAN

 10.17 M²

900,00 TL

972,00 TL

10:54

2

Z03

DÜKKAN

 9.74 M²

900,00 TL

972,00 TL

10:56

3

Z04

DÜKKAN

 10.35 M²

900,00 TL

972,00 TL

10:58

4

Z05

DÜKKAN

 10.35 M²

900,00 TL

972,00 TL

11:00

5

Z06

DÜKKAN

9.74  M²

900,00 TL

972,00 TL

11:02

6

Z07

DÜKKAN

 10.17 M²

900,00 TL

972,00 TL

11:04

7

Z08

DÜKKAN

 10.17 M²

900,00 TL

972,00 TL

11:06

8

Z09

DÜKKAN

 10.17 M²

900,00 TL

972,00 TL

11:08

9

Z10

DÜKKAN

 10.17 M²

900,00 TL

972,00 TL

11:10

10

Z11

DÜKKAN

 9.60 M²

900,00 TL

972,00 TL

11:12

11

Z12

DÜKKAN

 10.17 M²

900,00 TL

972,00 TL

11:14

12

Z13

DÜKKAN

 10.17 M²

900,00 TL

972,00 TL

11:16

13

Z14

DÜKKAN

 9.74 M²

900,00 TL

972,00 TL

11:18

14

Z15

DÜKKAN

 10.35 M²

900,00 TL

972,00 TL

11:20

15

Z16

DÜKKAN

 10.35 M²

900,00 TL

972,00 TL

11:22

16

Z18

DÜKKAN

 10.17 M²

900,00 TL

972,00 TL

11:24

17

Z19

DÜKKAN

 10.17 M²

900,00 TL

972,00 TL

11:26

18

Z20

DÜKKAN

 10.17 M²

900,00 TL

972,00 TL

11:28

19

Z22

BÜFE

 14.50 M²

850,00 TL

918,00 TL

11:30

20

Z23

ÇAY OCAĞI

 14.34M²

950,00 TL

 1.026,00 TL

11:32

 

İhale Yeri

Ahmet Bedevi Mahallesi 581 Sokak No:1/1 Şehzadeler/MANİSA

Manulaş A.Ş. Yeni İdari Bina (Yeni Otogar Arkası)