Alaşehir’in Modern Terminalinde İşyerleri İhaleye Çıkıyor 23.03.2018

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Alaşehir’de yapımı tamamladığı modern oto terminal içerisinde yer alan 8 işyeri MANULAŞ tarafından açık teklif usulüyle 3 yıllığına kiraya verilecek.

 İlimiz Manisa Alaşehir ilçesi kurtuluş mah.Azmak mevkii 16 ada 118 numaralı parselde bulunan ve yapımı yeni tamamlanan yeni terminal binası içerisindeki iş yerleri;2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci Maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile 3 (Üç) yıl süreli olarak 12.04.2018 Tarihinde ihale yoluyla kiraya verilecek olup,İş yeri ve İhale bilgileri alt tabloda ve maddelerde belirtilmektedir.

1-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için

 1. Yazılı müracaat dilekçesi.
 2. Tebligata esas Kanuni ikametgâh belgesi.
 3. Vatandaşlık numarası ile birlikte Nüfus Hürriyeti cüzdan örneği veya nüfus kayıt örneği.
 4. Manulaş A.Ş. hesabına ( Ziraat Bankası TR310001001938787057415001) yâda Manulaş A.Ş. hizmet binasına nakit olarak yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat bedeli veya aynı miktarda geçici teminat mektubu.
 5. Noter tasdikli imza sirküleri.
 6. İdari Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği.
 7. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname.
 8. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
 9. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 10. Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Alaşehir Belediyesi’ne Borcu olmadığını gösterir belge.

 

2-Şirket veya Ortak girişim olması halinde ihaleye iştirak edebilmeleri için;

 1. Yazılı müracaat dilekçesi.
 2. Yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri,vergi levhası.
 3. İstekliler adına vekâletten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri.
 4. Manulaş A.Ş. hesabına  ( Ziraat Bankası TR310001001938787057415001) yâda Manulaş A.Ş. hizmet binasına nakit olarak yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat bedeli veya aynı miktarda geçici teminat mektubu.
 5. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
 6. Ticaret Sicil Gazetesinin sureti.
 7. Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortaklık beyannamesi ile bentlerde yer alan belgelerin, her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.
 8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname
 9. İdari Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği
 1. Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Alaşehir Belediyesi’ne Borcu olmadığını gösterir belge.

3-İdari Şartname mesai saatleri içerisinde Manulaş  A.Ş. Hizmet binasından, temin edilebilir veya yerinde incelenebilir.(Manulaş A.Ş. Merkez Efendi Mh. Mimar Sinan Bul.No:127 Yunusemre/Manisa)

4-Telefon, Telgraf, Posta, Mail ve faksla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5-Taliplilerin ihale günü ve İhale saatinde istenilen tüm belgeler ile birlikte İhalenin yapılacağı adresehazır bulunmaları gerekmektedir.

6- Bilet gişeleri için ayrıca şartlar bulunmaktadır. İLAN OLUNUR.

 

 Alaşehir Terminalde bulunan 8 adet işyerinin şartnamesi için tıklayınız.

 

ALAŞEHİR OTOGARINDAKİ BİLET GİŞELERİNİN ÖZEL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

NO

MAHAL NO

MAHAL İSMİ

(M²)

MUHAMMEN

BEDELLER

GECİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Z 31

İŞYERİ

18,27

525,00 TL

567,00 TL

11:00

2

Z33

İŞYERİ

31,45

625,00 TL

675,00 TL

11:02

3

Z 08

BİLET SATIŞI

27,48

550,00 TL

594,00 TL

11:04

4

Z 09

BİLET SATIŞI

27,48

550,00 TL

594,00 TL

11:06

5

Z 40

BİLET SATIŞI

27,48

550,00 TL

594,00 TL

11:08

6

Z 41

BİLET SATIŞI

27,48

550,00 TL

594,00 TL

11:10

7

Z 42

BİLET SATIŞI

27,48

550,00 TL

594,00 TL

11:12

8

Z27

RESTORAN

119,05

 6.100,00 TL 6.588,00 TL 

11:14

MUTFAK

21,43