Büyükşehir’den Manisa Kart Açıklaması 29.06.2016

MANİSA Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, bazı internet sitelerinde Kentkart sözleşmesinin iptaliyle ilgili gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi çağrısı yaptı.

Bazı internet sitelerinde Kentkart ile yapılan sözleşmenin iptal edildiği ve Manisa Kart’a geçilerek bu karta geçiş ücretinin 20 TL olduğu şeklindeki gerçek dışı haberlere Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden yalanlama geldi. Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, şunlara yer verdi: “ 6360 sayılı Kanun ile birlikte Büyükşehir Belediyesine dönüşerek ülkemizdeki 30 büyükşehir belediyesinden biri olan Manisa Büyükşehir Belediyemiz, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun verdiği yetkiyle il genelinde ulaşım hizmetlerinden sorumlu ve yetkili olan tek kamu kurumu haline gelmiştir. Bu cümleden olmak üzere, Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde uzun yıllar uygulanacak olan ulaşım sistemlerini ve bu sistemlere entegre diğer hizmetleri planlamak, uygulamak ve hayata geçirmek üzere, Belediye Meclisinin kararı ile sermayesi oluşturulan ve sermayesinin tamamı Büyükşehir Belediyemize ait olan MANULAŞ Şirketini kurmuştur.”
“Olumsuz müdahalemiz olmadı”
“Yine Büyükşehir Belediye Meclisimiz aldığı 11.11.2015 tarih ve 790 sayılı Kararı ile “ulaşım ana planı ve toplu taşıma rehabilitasyon raporları ile UKOME Genel Kurul kararları doğrultusunda” Büyükşehir Belediyemizce verilecek toplu taşıma hizmetlerinde kullanılacak otobüslere elektronik bilet sistemlerinin 10 yıl süre ile MANULAŞ A.Ş. tarafından verilmesi kararlaştırılmıştır. Bilindiği üzere, ilimizde faaliyet gösteren 155 Nolu Manisa Halk Otobüsleri Kooperatifi daha önce bir firma ile elektronik ücret toplama anlaşması yapmış ve bu anlaşmanın süresi ise 2016 yılı sonunda sona erecektir. Bunun haricinde, Belediye Başkanlığımızın MANULAŞ’a tahsis ettiği ve 155 nolu Kooperatife ait elektronik ücret havuzunda yer alan 14 otobüsümüzün 31.12.2015 tarihi sonuna kadar, 155 nolu Kooperatifin anlaşmış olduğu firma ile yaptığı sözleşme mevcuttu. Ancak 155 nolu Kooperatifin anlaşmasının 2016 yılı sonuna kadar devam etmesi zorunluluğu karşısında, söz konusu 14 otobüs ile ilgili olarak Kooperatifin anlaştığı firma ile 31.12.2016 tarihine kadar anlaşma yapılmıştır. Yine kentte uygulama birliği olması amacıyla, 141 nolu Kampüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi de, 155 nolu firmanın anlaşma sağladığı elektronik kart firmasıyla 1 yıllığına anlaşma sağlamıştır ve buna olumsuz bir müdahalemiz olmamıştır.”
“Hiçbir firmayla sözleşme imzalanmadı”
“Bunun yanında, Büyükşehir Belediyemize ait 90 araç ile 176 nolu Soma Şehiriçi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Otobüsleri kooperatifine ait 28 araç ile yapılmış olan sözleşmenin süresi 31.12.2015 tarihinde sona ermiştir. Kısaca, Belediyemiz veya Manulaş A.Ş. hiçbir şekilde devam eden bir sözleşmeyi sona erdirmemiş, bunun yanında hiçbir firmayla da “elektronik ücret toplama” anlaşması yapılmamış, daha önce başka firmalar tarafından yapılan hizmetlerin MANULAŞ A.Ş. tarafından yürütülmesi uygulamasına geçilmiştir. Manulaş A.Ş. sadece 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Elektronik Kart Donanım ve Yazılım Alımı” gerçekleştirmiştir. Tamamen açık, şeffaf, rekabete açık ve daha önce hizmet üreten firmanın da katılabileceği şekilde gerçekleştirilen ihale sonucunda yapılan alımla ve yürütülecek hizmetle, kooperatiflere ve elektronik kart firmalarına giden kart satış gelirleri de belediyemizin iştiraki olan MANULAŞ A.Ş’ine kalacaktır.”
“Manisa Kart geniş kapsamlı bir kart”
“Kamuoyunda ifade edildiği gibi, 20.-TL üzerinden bir kart satışı söz konusu değildir. Elinde önceki hizmetten kaynaklanan KentKart bulunan vatandaşların bu kartları tamamen ücretsiz olarak ManisaKart’la değiştirilmektedir. Bunun yanında daha önce hiç kart sahibi olmayan vatandaşlara satış yapılmakta ve bu karttan da niteliğine göre farklılık olsa da en fazla 10.-TL ücret alınmaktadır. İlimizde şimdiye kadar kullanılan ve yukarıda izah edildiği gibi süresi 1 yıl uzatılan anlaşmadaki firmaya ait kartların aksine, MANULAŞ tarafından satışı yapılan ManisaKart olarak adlandırdığımız kartlarla vatandaşlar sadece ulaşım hizmetlerinden yararlanmayacak, belediyemizin sunduğu tüm hizmetlerden bu kart ile yararlanabilecek, uygulamaya koyacağımız diğer hizmetlerimizde de bu kart geçerli olacaktır. Merkezdeki kart dolum ve satış istasyonlarımız ile ilçelerde koordinasyon Şube Müdürlüklerimizde yürütülen işlemler, günlük olarak yetkililerimizle denetlenmekte, belirttiğimiz hususlar dışına çıkılmasına da asla müsaade edilmemektedir. Çok daha kapsamlı hizmet sunulan bir kartın aynı fiyatlarla ve eski kartı bulunanlara ücretsiz verilmesi karşısında, kamuoyundaki iddiaların değerlendirmesini çok değerli Manisalı hemşehrilerimize bırakıyorum.”