ALAŞEHİR TERMİNAL VE SARIGÖL DE BULUNAN İŞYERLERİ İHALEYE ÇIKIYOR 08.03.2022

ALAŞEHİR TERMİNAL VE SARIGÖL DE BULUNAN İŞYERLERİ İHALEYE ÇIKIYOR

 MANULAŞ A.Ş. MANİSA ULAŞIM HİZMETLERİ MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

İlimiz Manisa Alaşehir ilçesi kurtuluş mah.Azmak mevkii 16 ada 118 numaralı parselde bulunan yeni terminal binası içerisindeki iş yerleri ve Sarıgöl İlçesi Siteler Mahallesi İstiklal Caddesi No:12 adresinde bulunan 735 ada, 1 parselde bulunan işyeri;2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci Maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile 3 (Üç) yıl süreli olarak
15 MART 2022 Tarihinde ihale yoluyla kiraya verilecek olup,İş yeri ve İhale bilgileri alt tabloda ve maddelerde belirtilmektedir.
 
  NO   MAHAL NO MAHAL İSMİ (M²)  MUHAMMEN 
BEDELLER
GECİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1 Z06 DÜKKAN  30,90  1.220,00 TL 1.320,00 TL 09:30
2 Z10 DÜKKAN  19.93  1.100,00 TL 1.185,00 TL 09:35
3 Z12 DÜKKAN  31.45  1.220,00 TL 1.320,00 TL 09:40
4 Z14 BİLET SATIŞ  27.48  1.170,00 TL 1.265,00 TL 09:45
5 Z15 BİLET SATIŞI  27.48  1.170,00 TL 1.265,00 TL 09:50
6 Z16 BİLET SATIŞI  27.48  1.170,00 TL 1.265,00 TL 09:55
7 Z17 BİLET SATIŞI  27.48  1.170,00 TL 1.265,00 TL 10:00
8 Z18 BİLET SATIŞI  27.48 1.170,00 TL 1.265,00 TL 10:05
9 Z19 BİLET SATIŞI 27.48 1.170,00 TL 1.265,00 TL 10:10
10 Z20 BİLET SATIŞ 27.48 1.170,00 TL 1.265,00 TL 10:15
11 Z21 BİLET SATIŞI  27.48  1.170,00 TL 1.265,00 TL 10:20
12 Z22 LOKANTA 97 4.580,00 TL 4.945,00 TL 10:25
13 Z 12 ENGELLİ WC   3.400,00 TL 3.670,00 TL 10:30
Z 13 BAY WC  
Z 37 BEBEK ODASI  
Z 36 BAYAN WC  
14 Z01 – Z02   SARIGÖL-KAFETERYA 59.94 1.430,00 TL 1.545,00 TL 10:40
 
İhale Yeri     

Manulaş Manisa Ulaşım Hizmetleri Makina San. ve Tic. A.Ş.  Ahmet Bedevi Mh. 581.Sk. No:1/1

Şehzadeler / MANİSA

A-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için
 1. Yazılı müracaat dilekçesi.
 2. Tebligata esas Kanuni ikametgâh belgesi.
 3. Vatandaşlık numarası ile birlikte Nüfus Hürriyeti cüzdan örneği veya nüfus kayıt örneği.
 4. Manulaş A.Ş. hesabına ( VakıfBank Ulupark Ş.B.TR14 0001 5001 5800 7303 3916 87) yâda Manulaş A.Ş. hizmet binasına nakit olarak yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat bedeli veya aynı miktarda geçici teminat mektubu.
 5. Noter tasdikli imza sirküleri.
 6. İdari Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği.
 7. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname.
 8. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
 9. Ticaret ve Sanayi Odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 10. Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Alaşehir veya Sarıgöl Belediyesi’ne Borcu olmadığını gösterir belge.
B-Şirket veya Ortak girişim olması halinde ihaleye iştirak edebilmeleri için;
 1. Yazılı müracaat dilekçesi.
 2. Yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri.
 3. İstekliler adına vekâletten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri.
 4. Manulaş A.Ş. hesabına ( Vakıfbank Bank Ulupark Ş.B. TR14 0001 5001 5800 7303 3916 87) yâda Manulaş A.Ş. hizmet binasına nakit olarak yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat bedeli veya aynı miktarda geçici teminat mektubu.
 5. Ticaret ve Sanayi Odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
 6. Ticaret Sicil Gazetesinin sureti.
 7. Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortaklık beyannamesi ile bentlerde yer alan belgelerin, her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.
 8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname
 9. İdari Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği
 10. Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Alaşehir veya Sarıgöl Belediyesi’ne Borcu olmadığını gösterir belge.

C- İdari Şartname mesai saatleri içerisinde Manulaş  A.Ş. Hizmet binasından bedeli karşılığında, temin edilebilir veya yerinde ücretsiz incelenebilir.(Manulaş A.Ş. Ahmet Bedevi Mh. 581.Sk. No:1/1 Şehzadeler / MANİSA)
D-Telefon, Telgraf, Posta, Mail ve faksla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
E-Taliplilerin ihale günü ve İhale saatinde istenilen tüm belgeler ile birlikte İhalenin yapılacağı adrese hazır bulunmaları gerekmektedir.
F-Artırımlar Alaşehir için 50.00-TL bedel üzerinden, Sarıgöl için 100.00-TL bedel üzerinden yapılacaktır
G- Bilet gişeleri için ayrıca şartlar bulunmaktadır.